Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio 5.5

 • Förbättrat stöd för att skapa webbläsaroberoende redigeringsformulär med Telerik RadEditor.
 • Förbättrat stöd för Internet Explorer 10
 • Stöd för flytt av dokument
 • Stöd för flytt av kategorier
 • En rad mindre buggfixar och förbättringar

Bug

 • [CS-1597] - Installationsprogrammet skriver över bindingredirects i web.config för Telerik vid uppgradering.
 • [CS-1637] - Windows8 / 2012. Fel i designläge på sidor som innehåller en användarkontroll.
 • [CS-1647] - AS-komponenter fungerar inte
 • [CS-1648] - Fel på knapplogik när RevisionDemanded=="0"
 • [CS-1649] - RadEditorComponentSupport bör varna om radeditor inte ligger i en form runat server
 • [CS-1650] - CssClassPropertyAttribute och StringValidatorAttribute har ramlat bort i 5.4
 • [CS-1618] - Fel vid val av installationskatalog för webbplatsen
 • [CS-1630] - Script-taggar tappar id-attribut
 • [CS-1646] - Javascript-krasch i bakomliggande kod
 • [CS-1658] - Obligatoriskt/Required EPT-fält fungerar inte i ie10
 • [CS-1642] - Rättstavningsdialogen inte bred nog för finska knappar
 • [CS-1683] - Finska: några fel-meddelanden är inte översatta.
 • [CS-1704] - Javascriptfel då man drar i en enhet.
 • [CS-1582] - Man kan inte byta namn på folder till namn med bara annan "casing"
 • [CS-1584] - I vissa lägen förstörs en komponent vid dra och släpp i chrome
 • [CS-1638] - Testerna för designerhost har slutat fungera. Fixa!
 • [CS-1640] - Texten "Exekvera på serversidan" inte översatt till engelska
 • [CS-1664] - Installationsprogrammet bör kontrollera att .Net 3.5 är installerat.
 • [CS-1667] - Högerklicksmeny hamnar utanför skärm.
 • [CS-1687] - Telerikintegrationen fungerar inte på IPad
 • [CS-1710] - Fel i undantagsmeddelande vid dra och släpp dokument (flytt)
 • [CS-1711] - Om man bara flyttar kategorier borde inte alternativ för dokumentflytt synas.
 • [CS-1713] - Skriptfel då man byter namn på kategori
 • [CS-1714] - Texten "Exekvera på serversidan" inte översatt till engelska
 • [CS-1723] - API MLCDocument.GetSiblingCollection fungerar inte.
 • [CS-1725] - En del ept-fält går inte att indexera/läggs inte in i schema om man har godkänt ett redigeringsformulär i IE10
 • [CS-1732] - Webbitor skriver sönder nya xhtml5-attribut i IE10
 • [CS-1735] - Redigeringsformulär validerar inte gentemot XHTML5
 • [CS-1738] - HTML5 element i serverkontroller med regioner
 • [CS-1739] - URL Authorization och Forms Authentication
 • [CS-1740] - Effektiva behörigheter tar inte hänsyn till "RightToControlOwnObjects"
 • [CS-1741] - Dialogen effektiva behörigheter visar inte alla rättigheter
 • [CS-1742] - Det går inte att lägga en WebControlUITypeEditor i App_Code
 • [CS-1743] - CSDocumentInformation.ContentLoaded returnerar inte det den ska
 • [CS-1745] - Högerklickskommandon fungerar inte på sajtroten

Story Bug

 • [CS-1636] - Det går inte att dra in fler än en kontroll av samma typ i en radeditor i vissa lägen.
 • [CS-1686] - Designläge: Style-attribut på designtime-html bibehålls inte.
 • [CS-1688] - Dåligt felmeddelande om man flyttar MLC master dokument
 • [CS-1701] - Dropdowner får inte vara editerbara. Ska vara fixed.
 • [CS-1702] - Man får ett ohanterat fel när man väljer en unc-sökväg.
 • [CS-1595] - Det går inte ändra bredd på kolumner i dokumentvyn
 • [CS-1697] - Om ej flytt av MLC-dokument är tillåtet borde man inte heller få flytta till MLC-kategorier.
 • [CS-1703] - Inställd maxstorlek på fil verkar inte stämma
 • [CS-1712] - Flytt av dokument mellan olika EPT kategorier med olika redigeringsformulär fungerar ej
 • [CS-1716] - Kan inte radera kategori som jag flyttat alla dokument från.
 • [CS-1718] - Kan inte radera kategori om den tidigare haft underkategorier som flyttats
 • [CS-1720] - dokumentlista uppdateras inte då kategori klipps ut och klistras in
 • [CS-1721] - Sitedumpern kan krascha

Technical task

 • [CS-446] - Ta med "well known sids" vid dump och kopiering.
 • [CS-1592] - Bygg EptButton som serverkontroll
 • [CS-1616] - Gå igenom koden med avseende på felhantering. Lägg in på de platser där det kan vara relevant.
 • [CS-1619] - Utred hur dokumentnamn ska visas istället för filnamn i Teleriks bläddradialog
 • [CS-1626] - Infoga specifik kontroll med hjälp av knapp
 • [CS-1627] - Städa bort gamla komponenter som var beroende av VB6
 • [CS-1632] - Man borde kunna dumpa all domän-level security.
 • [CS-1633] - Lägg in stöd för kompatibility-level.
 • [CS-1634] - Dokumentera ny site dump utility
 • [CS-1635] - Se till att BOB bygger och distribuerar site dumpern i mappen /Tools samt att den gamla inte längre läggs med.
 • [CS-1644] - Avinstallera gamla CSDatxPacker.dll innan den nya versionen kopieras in.
 • [CS-1645] - BOB ska bygga och distribuera den nya SiteCopyUtility
 • [CS-1593] - Bygg ImageDialog som serverkontroll
 • [CS-1594] - Bygg LinkDialog som serverkontroll
 • [CS-1620] - Implementation av action list-meny för server/användarkontroller
 • [CS-1621] - Dialog för att visa upp property grid
 • [CS-1623] - Webbläsarimplementation av editerbara regioner
 • [CS-1624] - Spara innehåll i editerbara regioner
 • [CS-1628] - Utred hur CSS ska hämtas på ett bättre sätt
 • [CS-1651] - Registrerade grupper bör följa med vid dump med "Domain level security information"
 • [CS-1660] - Toolbox-ikoner för LinkDialog, EptButton, ImageDialog & DocumentWriter
 • [CS-1512] - Gör så att dumpskript använder paramentariserad SQL i skripten för att öka prestandan vid installation.
 • [CS-1613] - Nya fält ska automatisk komma med i dumpar
 • [CS-1615] - Man ska kunna dumpa kommandon för att automatiskt sätta upp id:n till höga värden.
 • [CS-1622] - Implementation för att spara egenskaper
 • [CS-1656] - Bygg DocumentWriter 4.0 som serverkontroll
 • [CS-1668] - Utred hur .resx-redigerare ska byggas
 • [CS-1670] - API för att flytta dokument
 • [CS-1672] - Utred säkerhetskrav vid flytt av filer och kataloger
 • [CS-1682] - WebAPI för att flytta dokument
 • [CS-1695] - Det borde gå att flytta MLC-masterdokument som inte har några medlemsdokument
 • [CS-1554] - Telerik Image Dialog - stöd för att endast infoga thumbnail, webbanpassad eller originalbild
 • [CS-1625] - Infoga med hjälp av dra och släpp
 • [CS-1654] - Hantera maximalt antal filer som stöds
 • [CS-1661] - WebbitorToolbar bör vara serverkontroll
 • [CS-1662] - Webbitor (kontroll): Förbättra hantering av CSS-dropdown.
 • [CS-1673] - Flytta dokument med dra-släpp
 • [CS-1674] - API för att flytta kategorier
 • [CS-1675] - Flytta kategorier med dra-släpp
 • [CS-1689] - Flytt av dokument med Cut / Paste
 • [CS-1691] - Översatta texter i dialog för flytt av dokument
 • [CS-1692] - Historik för flyttat dokument saknas
 • [CS-1699] - WebAPI för att flytta kategorier
 • [CS-1700] - Html-dialog för att hantera flytt av kategorier
 • [CS-1705] - Flytt av kategorier med Cut / Paste
 • [CS-1707] - Dialogruta för att bekräfta flytt

Improvement

 • [CS-1659] - BinaryUpload saknar möjlighet att sättas som obligatorisk
 • [CS-331] - Ingen hänsyn till DPI ska tas i bildhanteringen
 • [CS-1678] - Template i VS för egen Web UI type editor
 • [CS-1679] - Template i VS för egen Control Web UI Editor
 • [CS-1680] - Installationspaket för våra Visual Studio-templates.
 • [CS-1681] - Färgkodning av .less filer (Färgbitor)
 • [CS-1604] - Stöd för customdialog (EditorAttribute) för enskild property.
 • [CS-1605] - Stöd för egendefinierad property grid
 • [CS-1606] - Se till att det går att infoga komponenter m.h.a javascriptfunktioner.
 • [CS-1643] - Rättstavningen borde välja rätt språk
 • [CS-1724] - Man bör kunna hämta MLC och dess eventuella dokument som en objektlista

Story

 • [CS-1603] - Stöd för editerbara regioner i server/användar-kontroller
 • [CS-141] - Som användare vill jag kunna flytta filer och mappar
 • [CS-303] - Cross-Browser babytor
 • [CS-1407] - Det behövs en ny Sitedump utility
 • [CS-1561] - Felaktig hämtning av css
 • [CS-1591] - Vanliga AS-komponenter borde vara ASP.NET-kontroller.
Labels
 • None