Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release notes Content Studio 5.4

Viktiga nyheter: 

 • Webbläsaroberoende genom integration med Telerik RadEditor
 • Ingtegration med E-id
 • Möjlighet att byta namn på enheter och kategorier
 • Ny komponent för E-id
 • Ny Twitterkomponent
 • Över 150 förbättringar och buggfixar

Bug

 • [CS-8] - Installationsprogrammet hanterar inte SQL-login för installatören trots att programmet ger sken av det.
 • [CS-297] - DocumentStatistics UpdatedDate returnerar fel datum
 • [CS-430] - Infoga div, span och paragraf gråas ej ut
 • [CS-995] - Det går inte att uppgradera en sajt med SQL-login
 • [CS-1045] - Cannot set SeLogOnAsService rights
 • [CS-1054] - Prenumerationstjänst: uteblivet utskick om katalog för logg saknas
 • [CS-1062] - DirectiveControl.GetDirectives: Returnerar (för dokumentet) felaktiga direktiv
 • [CS-1064] - DocumentBrowser.GetItem: Description
 • [CS-1075] - DocumentManager.CreateDocument: parameters
 • [CS-1076] - DocumentManager.Rename: remarks
 • [CS-1084] - DocumentManager.SaveBinary: Parametrar
 • [CS-1085] - DocumentReader.GetDetails: fel exception
 • [CS-1094] - XmlFilterObject.FilterCriteria
 • [CS-1095] - XmlFilterObject.SortCommand
 • [CS-1096] - XmlFilterObject.Aggregation
 • [CS-1100] - XmlFilter.FilterScalar tappar sortering
 • [CS-1171] - DocTypeManager.GetForObject: return value
 • [CS-1173] - DocumentReader.GetChildDocuments: return value
 • [CS-1174] - DocumentReader.GetChildDocumentsTreeReverse: return value
 • [CS-1175] - EPTSchema.GetCategoryEPTSChemaXML: return value
 • [CS-1176] - EPTSchema.SaveSchema: return value
 • [CS-1178] - FolderReader.GetChildContainers: return value
 • [CS-1181] - ErrorManager.GetItem: return value
 • [CS-1182] - ErrorManager.GetListPageable: return value
 • [CS-1192] - DocumentReader.GetDocumentsInCategory klarar inte anonyma användare
 • [CS-1223] - Meddelanderuta innehåller "\r\n"
 • [CS-1229] - För smala kolumner i History-dialogen
 • [CS-1247] - Mailutskick fungerar ej om Loggern csruntime inte har rättighet till log-biblioteket.
 • [CS-1253] - Knowledgebase - Error and informational messages
 • [CS-1290] - Linktaggen med id CS_GlobalJavaScript Validerar inte HTML5
 • [CS-1294] - Första gången jag infogar en serverkontroll mha drag-och-släpp infogas html-koden istälelt för kontrollen
 • [CS-1314] - Icke-revisionshanterade dokumentdirektiv sätter hela revisionshanteringen ur spel
 • [CS-1322] - WebUIServiceHost kräver enableSessionState=true
 • [CS-1326] - DocumentManager.GetProperties() returnerar fel värde för t.ex. HasDraft
 • [CS-1327] - DocumentApproveSyncHandler saknar property för VirtualPath
 • [CS-1328] - CSSyncronizedDocument saknar information om draft (och är felstavat)
 • [CS-1332] - CSSyncronizedDocument.Approve() lämnar drafts bakom sig
 • [CS-1333] - Verktyg -> Koppla till MLC ger "invalid XML" (404)
 • [CS-1335] - DocumentReader.GetLevelInfo returnerar ogiltig xml för dokument med ampersand i titeln
 • [CS-1337] - Direktiv tappas bort om totala längden överskrider 2475 tecken
 • [CS-1344] - CSApprovedDocumentInformation saknar VirtualPath
 • [CS-1347] - Ogiltig base-tagg med doctype xhtml + rdfa
 • [CS-1367] - UrlRewriter identifierar användare i fel event
 • [CS-1371] - Kontroller med regioner renderar oändligt med returslag
 • [CS-1373] - Kontroller i designläge returnerar data för properties som inte ska renderas.
 • [CS-1381] - Felaktigt text i CSException 1808 på engelska.
 • [CS-1386] - Ändrade direktiv i utkast kan påverka godkänt innehåll
 • [CS-1391] - Dokumentationen för MenuCreator.DocumentParentTree säger konstigheter
 • [CS-1398] - Dialog för att söka användare kan generera skriptfel.
 • [CS-1399] - CS kan inte hantera anonyma användare i IIS8 +
 • [CS-1402] - CS avgör det anonyma kontot i fel ordning (Server 2003)
 • [CS-1403] - Fel i engelska meddelanden "... does not exists"
 • [CS-1409] - FilePath & Anonymous account skrivs inte in i databasen vid installation.
 • [CS-1410] - Kompileringsvarning i BeforeDocumentSavePolicySyncHandler.VirtualPath
 • [CS-1411] - Menypunkten för Knowledgebase är Knowledegebase
 • [CS-1416] - ModifiedDate i content uppdateras inte alltid korrekt.
 • [CS-1417] - Saknar apier för att läsa revisionerade direktiv
 • [CS-1419] - Knowledgebase Service Manager logs a lot of error messages after that at Web site has been removed
 • [CS-1420] - Knowledgebase: Remoting exception: All pipes are busy
 • [CS-1428] - DocumentReader.GetProperties - kan inte välja egenskaper för draft eller godkänt.
 • [CS-1436] - Content Studio skriver fel säkerhet för anonyma användare
 • [CS-1447] - Direktiv för utkastet läses för godkänd version dess direktiv saknas.
 • [CS-1452] - CS på finska: Saknar bilder för dokumentstatus
 • [CS-1453] - Dubbletter av doctype/html tagg vid validering av förhandsgranskning av html5 dokument.
 • [CS-1454] - Installationsprogrammet borde stödja att CS använder SQL-logins vid ny webbplats
 • [CS-1455] - Installationsprogrammet borde stödja att CS använder SQL-logins vid import av befintlig databas
 • [CS-1456] - Installationsprogrammet kraschar då man tar bort webbplats
 • [CS-1459] - Språkkoden för Bokmål i MLC är no, ska vara nb
 • [CS-1461] - MLC saknar språkkoden "en" för engelska
 • [CS-1464] - CS skriver fel språk på sina aspx-filer
 • [CS-1467] - Saknar tel: som protokoll i länkdialogen
 • [CS-1471] - CSCategoryAttribute är sealed
 • [CS-1472] - Problem med (Default inherited) som dokumenttyp
 • [CS-1478] - MLC.GetMemberStatus returnerar "Permission denied" för kategorier som inte finns
 • [CS-1479] - Programming techniques listar japansk codepage som "typical example"
 • [CS-1481] - RadEditor innehåll laddas ej i Safari (5.1.5)
 • [CS-1484] - UnitId saknas vid förhandsgranskning.
 • [CS-1487] - Avinstallation fungerar inte om inte databaser kan tas bort.
 • [CS-1490] - Text i CSExceptions hämtas inte från meddelandefilen
 • [CS-1504] - Installationsprogram. Får inte upp dialog för Sql credentials då man navigerar efter databas.
 • [CS-1506] - Hantera selection av kontroller som visar DesigntimeHtml
 • [CS-1508] - Avslutande / krävs i RadEditorComponentSupport ViewPaths
 • [CS-1526] - Proceduren dbo.p_ElementSave använder smallDateTime som inparametrar för ArchiveDate & PublishDate.
 • [CS-1527] - Kan inte stänga av ArchiveDate i SyncronizedEPTDocument Save-metod
 • [CS-1532] - Kan inte skapa kategori när namnet innehåller ø
 • [CS-1537] - CS klarar inte av Unicode i enheter och filsökväg
 • [CS-1538] - DocumentReader.GetDetails returnerar odokumenterade värden
 • [CS-1539] - DirectiveControl.GetAllDirectives kastar CSDocumentNotFoundException
 • [CS-1540] - Det går att flytta kontroller i rad editorn när dokumentet är incheckat.
 • [CS-1542] - Kan inte infoga EPT-fält via fältväljaren
 • [CS-1543] - DocumentReader.GetDocumentsInCategory: Felaktig beskrivning av currentId
 • [CS-1545] - Behöver bättre koll på tillåtna folder och filnamn
 • [CS-1549] - SessionId kastar NotImplementedException i ToString(IFormatProvider)
 • [CS-1557] - Filnamn i form av GUIDS får inte börja med en siffra
 • [CS-1560] - TagKey på server/användar -kontroller funkar inte i webbitor/babytor
 • [CS-1564] - Redigeringsformulär validerar inte i XHTML11
 • [CS-1585] - Inför release bör dokumentationen "Hantera version av Telerik i web.config" uppdateras.
 • [CS-1607] - Kopiering av filer i filkategori (binärdata) fungerar ej.
 • [CS-1617] - BUG EPT krachar med gul skärm vid nytt dokument

Improvement

 • [CS-3] - CS på Norska
 • [CS-200] - Om man surfar till ett dokument som ligger i papperskorgen borde man omdirigeras till startsidan
 • [CS-222] - Egenskaper på elementet (ex. bodyProperites) sparas inte med revisionerna
 • [CS-235] - Ikonen för Server side-kontroller syns inte.
 • [CS-1316] - SQL Auto Growth Size
 • [CS-1318] - Vad innebär CSDocumentInformation.Published = null?
 • [CS-1323] - Dokumenthistoriken saknar sekunder i tidsangivelsen (och lokalisering)
 • [CS-1334] - DocumentManager.MoveDocumentInHierarchy saknar information om hur man tar bort ett dokument från hierarkin
 • [CS-1336] - DocumentReader.GetLevelInfo returnerar kryptisk xml
 • [CS-1342] - DocumentId.TryParse klarar bara av siffror
 • [CS-1350] - Konfigurera om utvecklingsmiljö för att hantera täta och kontrollerade releaser
 • [CS-1370] - InsertFieldWithControls saknar virtuella metoder.
 • [CS-1378] - Fel text på Min papperskorg på norska.
 • [CS-1379] - Motverka fragmentering av Content-tabellens primärnyckel.
 • [CS-1380] - Se till att CSServer5.dll använder .NET Framework 3.5
 • [CS-1422] - Stöd för att läsa direktiv för tidigare versioner av ett dokument
 • [CS-1458] - Man borde kunna ange ett SQL-konto för CS vid installation och import av befintlig databas.
 • [CS-1462] - Returvärde för MLC.GetMembers saknar dokumentation av returvärdet
 • [CS-1463] - MLCDocuments.GetDocumentFromLanguage har otydligt parameterdokumentation
 • [CS-1491] - Implementera write/delete/rename på CSAspnet pathprovider.
 • [CS-1492] - Centraliserad felmappning
 • [CS-1494] - Dokumentationen ska kompletteras med info om hur den nya babytorn (Telerik) används.
 • [CS-1498] - Integrera CS ASP virtual path provider med Telerik Virtual Path provider.
 • [CS-1502] - Implementera kontroll av behörighetar i teleriks Virtual Path Provider.
 • [CS-1507] - Visa upp DesignTimeHtml För kontroller
 • [CS-1514] - Merga 5.4 Sprint 3 till 5.4 branchen
 • [CS-1515] - Dokumentera hur web.config konfigureras för Telerikintegrationen (ange versionsnummer)
 • [CS-1551] - Rename på kategorier/units bör trigga EventAction (OnSynchronize)
 • [CS-1574] - Se över dokumentation och distribuera den till contentstudio.se

Story

 • [CS-1308] - Bob ska kunna bygga Sql-DATX-filer automatiskt
 • [CS-1384] - Dokumenttypen (DOCTYPE) borde versionshanteras.
 • [CS-1387] - Stöd för Microsoft SQL Server 2012
 • [CS-1390] - Stöd för Windows 8 (CS Admin)
 • [CS-1392] - Stöd för Internet Explorer 10
 • [CS-1446] - Som CS-utvecklare vill jag använda Windows 8, för att skapa/verifiera CS funktionalitet under Windows 8.
 • [CS-1448] - "Återskapa revision" borde heta "Återskapa version"
 • [CS-1466] - Webbplatsen kräver inloggning i IE om SiteURL == AdminURL
 • [CS-1483] - Implementation infoga användarkontroll från bläddradialog.
 • [CS-1516] - Som användare vill jag kunna byta namn på kategorier och enheter.
 • [CS-1519] - Som redaktör och användare av den nya editorn vill jag kunna använda Telerik image editor.

Story Bug

 • [CS-1262] - Saknar DocType: XHTML+RDFa 1.1
 • [CS-1425] - Problem med dra och släpp användarkontroll i Chrome med RadEditor
 • [CS-1429] - Telerik Rad Editor måste inkludera CSS
 • [CS-1430] - Telerik Rad Editor fungerar inte i IE9: X-UA-Compatible krävs i headers
 • [CS-1473] - Varna om SQL-logins inte stöds.
 • [CS-1486] - De nya norska bilderna är inte genomskinliga och fontstorlek inte korrekt.
 • [CS-1536] - CS klarar inte namn med Unicode men de accepteras av Rename().
 • [CS-1544] - När man bytt namn på en kategori som också syns i listan uppdateras inte namnet i listan
 • [CS-1553] - Telerik Editor - infoga komponent leder till authentication request

Technical task

 • [CS-4] - CS felmeddelanden är inte översatta till norska
 • [CS-996] - Möjlighet att installera sajter på wildcard-ip
 • [CS-1309] - Skapa en commandline-utility som kan DATX:a sql-filer
 • [CS-1310] - Säkerställ att BOB bygger DATX-filer samt kopierar in dessa i distributionen.
 • [CS-1339] - Skapa komponent för att visa ett Twitterflöde
 • [CS-1352] - Visualisering av komponent i designläge
 • [CS-1353] - Telerik editor: Verktygslåda för att infoga komponent - gränsnitt
 • [CS-1354] - Verktygslåda för att välja komponenter - systemering
 • [CS-1355] - Telerik editor: Serialisering av komponent till Html-markup i ny webitor
 • [CS-1356] - Utreda: Propertydialog för ny webbitor.
 • [CS-1357] - Propertydialog: Bygga översiktlig visuell rendering av properties (tabell).
 • [CS-1358] - Propertydialog: Hantera en property med standardvärden. (dropdown + ev fritext)
 • [CS-1359] - Propertydialog: Hantera strängar
 • [CS-1360] - Propertydialog: Hantera array av strängar
 • [CS-1362] - Justera serversida & klientsida för att hantera asynkrona anrop till DesignerHost.
 • [CS-1363] - Serversida - Set property values
 • [CS-1364] - Webitor - integration med webbplats - formulär
 • [CS-1365] - Anpassning av befintligt WebApi för ny webitor.
 • [CS-1366] - Skapa komponenter som integrerar sig med Telerik
 • [CS-1376] - Ta fram skiss på nytt färgtema
 • [CS-1388] - Installera SQL Server 2012 och kör alla skript som skapar databasen
 • [CS-1389] - Installationsprogrammet ska hantera SQL Server 2012
 • [CS-1393] - Serverkontroller och användarkontroller visas inte redigeringsläge
 • [CS-1394] - Windows 8: IIS hittar inte webbplatsen om den är konfigurerad med IPv 4 adress.
 • [CS-1396] - Installationsprogrammet ska inte varna för SQL Server 2012
 • [CS-1397] - X-UA-Compatible metadatatagg behöver läggas in i samtliga HTML-filer i admin.
 • [CS-1400] - CS i HTML5 läge tar bort article starttaggen.
 • [CS-1401] - Byt ut texter i language-databasen
 • [CS-1404] - Konfigurera bob att bygga Branchen CS 5.4
 • [CS-1405] - Renskrivning och dokumentation av komponentserialisering
 • [CS-1413] - Test: Kompatibilitet mellan Webbitor & RadEditor
 • [CS-1421] - Se till att norska revisionsbilder läggs med i subversion så att BOB kan hämta dem
 • [CS-1437] - Skapa bilder för dokumentstatus på norska.
 • [CS-1441] - Doctype ska kunna sparas i och läsas från version store
 • [CS-1442] - Api för doctype ska kunna läsa ur versioning store
 • [CS-1443] - Dokumentera nytt API för att läsa doctyp för viss version.
 • [CS-1449] - Byt ut förekomster av revision etc. i utvecklingsmiljö
 • [CS-1450] - Ändra svenska bilder för dokumentstatus.
 • [CS-1451] - Kopiera in de svenska bilderna för dokumentstatus
 • [CS-1465] - Skapa komponent för e-id mot e-identitet.se
 • [CS-1474] - Stöd för att välja specifikt SQL-login vid import av databas
 • [CS-1476] - Använd NB istället för NO för norska i CS
 • [CS-1480] - Uppdatera bat-filer (2 st.) som kopierar bilder
 • [CS-1485] - Installationsprogrammet ska byta namn på /NO till /NB
 • [CS-1493] - Onlinedokumentationen ska kompletteras med info om den nya e-id komponenten
 • [CS-1499] - Se till att designerhosten fungerar på Windows 8
 • [CS-1513] - Propertydialog: expanderbara properties
 • [CS-1517] - Telerik editor: Dokumentera bakgrund, syfte, licenser samt exempel på teman
 • [CS-1518] - Telerik image editor: grundläggande dokumentation
 • [CS-1520] - Rutin för att byta sökväg i fältet FileName på elements
 • [CS-1522] - Rutin för att hämta berörda kategori och underkategori
 • [CS-1523] - API för att byta namn på en kategori
 • [CS-1524] - API för att byta namn på en enhet
 • [CS-1525] - Infoga kommando i CS Admin för att byta kategori
 • [CS-1528] - Kontrollen ska installeras av setup
 • [CS-1530] - Databas & filsystem måste ingå i en och samma transaktion
 • [CS-1531] - Utöka WebbAPI i admin med rename-metoder
 • [CS-1533] - Översätt texter i nya dialogen till engelska, norska och finska.
 • [CS-1534] - Se till att alla texter i dialogen "lablas"
 • [CS-1535] - Namnet på mapp med nytt namn måste uppdateras i gränssnittet då dialogen stängts.
 • [CS-1547] - Se till att norska och finska texter läggs in LanguageCompilern
 • [CS-1550] - Propertydialog och serialisering, hantera multilinesträngar och inner default properties
 • [CS-1552] - Telerik Image Dialog bör få stöd för att byta namn på dokument
 • [CS-1558] - Propertydialog: stöd för att bläddra efter dokument
 • [CS-1559] - Fråga om Sync files efter lyckad rename
 • [CS-1572] - Inställningen Searchpatterns i Teleriks RadEditor serialiseras inte
Labels
 • None