Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release Notes - Content Studio - Version 5.3 SP1

Content Studio 5.3 SP1 släpptes 5:e december 2011 och bestod av ca 60 förbättringar och buggfixar.

Bland de viktigaste nyheterna finns följande:

  • Komponenter för integration med Facebook och en komponent för kundanpassad statistik i Google Analytics.
  • Norsk språkversion
  • Onlinedokumentation
  • Förbättrat stöd för Internet Explorer 9

Sammanfattning från planerings- och utvecklingsverktyget JIRA

** Bug
    * [CS-1] - Toolboxdata, attribut utan citationstecken
    * [CS-2] - Binärfiler som länkas via defult.aspx?id=xxx får konstig encoding på t.ex åäö i filnamn i FireFox
    * [CS-7] - Prenumerationstjänst kan inte hantera felaktiga mailadresser vid utskick.
    * [CS-1139] - HeaderProperties tappar focus från headerproperties vid auto-checkout
    * [CS-1142] - Auto Checkout fungerar ej i "Body properties"
    * [CS-1196] - Propertygriden för kontroller tar ej hänsyn till CanConvertFrom på typeconverter.
    * [CS-1206] - Content Studio skriver sönder serverkod som ligger i body-attribut-fältet
    * [CS-1211] - Felaktigt meddelande när man raderar ur den egna papperskorgen
    * [CS-1213] - Användarkontroller i Webitor i t.ex asp:panel "tar" inte skin
    * [CS-1214] - Enkelt läge  - id på aktuell sida
    * [CS-1215] - Enkelt läge - Papperskorg
    * [CS-1217] - Synkronisering av filer skippar ept-kategorier
    * [CS-1220] - Globala javascript i CS identifierar felaktigt IE9 som Mozilla
    * [CS-1221] - Shortcuts: Fel vid uppgradering CS5.3 -> CS5.3 build 67
    * [CS-1222] - Problem med IE9 RC
    * [CS-1226] - Insert Menu 3.0 håller xsl-filen låst
    * [CS-1228] - Properties på kontroller av typen string array funkar inte med alla typer av string delimiters
    * [CS-1230] - EptField triggar inte eventet OnPreRender
    * [CS-1231] - "Object expected" samt "Object doesn't support this property or method" vid växling till html-läge i webbitor
    * [CS-1232] - "Authentication error. Could not perform user to group mappings. System InvalidCastException: Specified cast is not valid."
    * [CS-1233] - BinaryUpload laddar om sidan i IE9
    * [CS-1234] - Osynliga texter i listor IE9
    * [CS-1235] - makeEptXML (CS_API.js) tar med funktioner från Array.prototype
    * [CS-1237] - Klassdropdownen funkar varken i babytorn eller webitorn.
    * [CS-1238] -   encoderas inte när serverkontroll infogas
    * [CS-1243] - Öka indrag är felöversatt på engelska
    * [CS-1244] - Rensa html kod skriver sönder serverkontroller
    * [CS-1245] - Marginaler, höjd/bredd kantlinjer ärvs in i bodyn på serverkontroller med regioner
    * [CS-1248] - Procentuell bredd i serverkontroller appliceras 2ggr.
    * [CS-1251] - Float appliceras inte på serverkontroller i designläge
    * [CS-1252] - Kalendern i CS är inte lokaliserad
    * [CS-1255] - Reset uppdaterar inte custom editorer
    * [CS-1257] - Visa dolda tecken fungerar inte i serverkontroller med editerbara regioner.
    * [CS-1258] - BinaryUpload visar automatgenererat filnamn istället för uppladdat filnamn
    * [CS-1259] - Felmeddelande "Objekt krävs" när man försöker ändra en property.
    * [CS-1264] - Tom CS_CreatedBy ger html som inte validerar
    * [CS-1290] - link taggen med id CS_GlobalJavaScript Validerar inte HTML5
    * [CS-1294] - Första gången jag infogar en serverkontroll mha drag-och-släpp infogas html-koden istälelt för kontrollen
    * [CS-1296] - Kan inte infoga RoleGroup i LoginView. Skriptfel i W_dialog_CollectionEditor.htm.
** Epic
    * [CS-9] - Stöd för sociala medier
** Improvement
    * [CS-3] - CS på Norska
    * [CS-5] - BOB bör paketera med Pdb-filer i dist för att man ska kunna debugga cs
    * [CS-6] - All källkod ska flyttas från Source Safe till Subversion
    * [CS-454] - Ändringar i redigeringsformulär utan metadata slår inte igenom i de redigeringsformulär där de är infogade.
    * [CS-1242] - Om inte friendlyname är angivet på ett fält...
    * [CS-1250] - Enablevievstate är påslaget på cs Automatgenererade metadatataggar
    * [CS-1254] - Det går inte att trycka på dokumentdirektivknappen om dokumentet är incheckat
    * [CS-1256] - Ny property i ContentStudioContext!
    * [CS-1293] - ContentStudio.Site.Controls borde köra Framework 3.5.
** Story
    * [CS-10] - Facebookintegration
    * [CS-12] - Administratörer ska kunna använda Google Analytics för trafikstatistik.
** Technical task
    * [CS-11] - Bygg en gillakomponent för facebook
    * [CS-13] - Skapa komponent som postar data till Google Analytics, och skickar in 4 st utvalda ept-fält som Custom Variables.
    * [CS-1279] - Stöd för inline style-taggar i GetDesignTimeHtml.
    * [CS-1280] - Lagt till stöd för ascending sort i EptDataSource, vilket bla används av teleriks komponenter.
    * [CS-1281] - EptDatsource lagrar ingen annan typ än strängar
    * [CS-1282] - Babytor fungerar inte i IE-8 läge
    * [CS-1283] - Stöd för förändrade standardvärden i TypeConverter
    * [CS-1284] - EditDocument.aspx saknar stöd för att bibehålla "QueryStrings"
    * [CS-1285] - Lagt till id="webitor" på htmltaggen i webbitor och babytor i designläget.
Detta för att kunna identifiera när man befinner sig i designläge mha exempelvis css.
    * [CS-1286] - javaskript krashar om det finns en <label> utan text i redigeringsformuläret
    * [CS-1287] - javaskript krashar om det finns en <label> utan text i redigeringsformuläret
    * [CS-1288] - javaskript krashar om det finns en <label> utan text i redigeringsformuläret
    * [CS-1289] - javaskript krashar om det finns en <label> utan text i redigeringsformuläret
    * [CS-1291] - Facebook open graph komponent för att rendera ut metadatataggar.
    * [CS-1292] - Plocka bort runat="server" -ikonen för alla serverkontroller. den ställer till med designproblem och försvann dessuton i Visual Studio 2008.
    * [CS-1295] - Generera och granska API dokumentation för CS 5.3 SP1

Labels
  • None