Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dina notifieringar når du dels via startsidan men även genom fliken Notifieringar strax nedanför Genvägar. Listan innehåller uppgifter och meddelanden från systemet eller dina medarbetare. Uppgifterna i listan kan sorteras om genom att klicka på kolumnrubrikerna. Om antalet notifieringar inte ryms på en sida visas en sidindelning i listans nedre del.

Labels
  • None