Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När du ansluter dig till Content Studio administrativa gränssnitt möts du av en inloggningsruta. Fyll i användarnamn och lösenord:

 Uppgifterna är i normala fall samma som dina inloggningsuppgifter till din dator och nätverket. Om du inte får upp en inloggningsruta beror det troligen på att administratören aktiverat automatisk inloggning. I dessa fall vet Content Studio redan vem du är och du behöver alltså inte logga in. 

Välj sedan vilken webbplats du vill administrera och vilket språk du vill använda i Content Studio. Om du vill att Content Studio ska komma ihåg dig och undvika dessa val, markera "Remember my settings and skip this logon screen at next logon"

Klicka på "Anslut" eller "Connect" för att gå vidare.

Labels
  • None