Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ladda upp multipla filer

Ibland finns det ett behov av att ladda upp en stor mängd bilder eller andra filer. Istället för att ladda upp varje enskild fil har Content Studio en funktion för uppladdning av multipla filer, dvs. att ladda upp flera filer samtidigt. Det kräver Office 2003 eller senare.
I dokumentlistorna för kategorier i Filer har högerklicksmenyn alternativet Multipla uppladdningar…

Labels
  • None