Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio är en webbaserad programvara som gör det enkelt att bygga och underhålla publika webbplatser, intranät eller extranät. Content Studio kan även användas som bakomliggande plattform för olika slags webbapplikationer, ärendehanteringssystem, allmän dokumenthantering och projekthantering.Med Content Studio kan alla medarbetare snabbt och enkelt skapa och uppdatera information. Det krävs inga programmeringskunskaper eller kunskaper i HTML för att arbeta i Content Studio – allt som krävs är en vanlig webbläsare och tillgång till Internet.

En webbplats skapad i Content Studio underhålls i en användarmiljö som påminner om Microsoft Word. Beroende på hur webbplatsen är uppbyggd sker inmatning och redigering antingen via formulär eller via ett s.k. WYSIWYG-verktyg (What You See IWhat You Get). Inmatning och redigering av information är mycket enkelt och kräver oftast bara en kort grundutbildning.

Syftet med Content Studio är bland annat att underlätta arbetet med webbplatsen och samtidigt kunna sprida ansvaret till fler medarbetare i organisationen. Med Content Studio kan alla medarbetare bidra med information och kunskap, utan att behöva ha kännedom om den bakomliggande tekniken. Content Studio sköter automatiskt all publicering, formatering och distribution – skribenter och redaktörer kan fokusera på innehåll istället för teknik. Genom att informationsansvaret delas ut till medarbetarna minskar belastningen på IT-avdelningen samtidigt som kvaliteten på informationen ökar.

Dokumentdatabas

Information som skapas i Content Studio lagras i en databas. Detta gör att informationen kan återanvändas, att den blir sökbar och kan nyttjas till mer än bara publicering på en webbplats. Rent tekniskt lagras informationen oftast i ett format som kallas XML (eXtensive Markup Language) - ett format som gör information läsbar för många olika typer av IT-system. Detta gör i sin tur att det är enklare att koppla samman Content Studio med andra IT-system som kundregister, produktdatabaser eller andra affärssystem.
XML innebär också att informationen hålls separerad från grafisk form och struktur. Separation av information och presentation ger friheten att kunna publicera den i valfri form genom valfritt media.

Funktionen på en webbplats skapad i Content Studio kan vara mer eller mindre omfattande och komplex. Den bakomliggande tekniken i Content Studio tar hand om information som skapas och publicerar den enligt de regler och funktioner som satts upp. Det kan exempelvis vara så att er webbplats har funktioner som innebär att skapad information automatiskt överförs eller presenteras på flera delar av webbplatsen, till ert Intranät, till andra företag eller till andra IT-system i er organisation. Du som skribent behöver inte ha kunskap i hur det fungerar rent tekniskt utan behöver endast fokusera på att producera själva informationen.

Anpassa och utveckla webbplatsen

För dig som är van att arbeta med HTML-verktyg finns motsvarande möjligheter i Content Studio. Det är fullt möjligt att klippa och klistra in HTML i Content Studio. Allt som går att göra i HTML kan du även göra i Content Studio. Om du har kunskaper i programmering i ASP.NET eller Javascript och önskar skapa egen programkod är det naturligtvis också fullt möjligt. Content Studio har en inbyggd utvecklingsmiljö som stöder de flesta webtekniker inom .NET, exempelvis serverkontroller, teman och användarkontroller.
Beroende på hur er installation av Content Studio har konfigurerats och beroende på hur utvecklarna (eller er leverantör) valt att konfigurera Content Studio, kan det finnas mer eller mindre begränsningar (spärrar) för att kunna programmera själv.

En webbplats skapad i Content Studio använder ofta de Active Scriptingkomponenter och serverkontroller som levereras som standard i programvaran. Dessa komponenter kan användas för att lista de senaste nyheterna, presentera inmatningsformulär för besökare eller infoga menyer och sidhuvuden. Komponenterna är flexibla och kan anpassas för att täcka de flesta behov. Du som är skribent eller redaktör behöver normalt inte ha kunskap om dessa komponenter, men funktionaliteten på just er webbplats eller webbapplikation är sannolikt uppbyggd av dessa komponenter. 
Genom ett LiveObject kan dynamisk data inkluderas av en skribent, direkt in i den artikel som skapas, helt utan att någon programmering behöver göras. Vilket ger en utökad frihet för skribenten och ökar möjligheterna att skapa avancerade sidor.

Mer avancerade utvecklare kan välja tilläggetContent Studio VSI och arbeta direkt från Visual Studio 2010. Content Studio serverkontroller gör det enkelt att skapa anpassade lösningar i Visual Studio.

Content Studio är en produkt som kan användas på många olika sätt och i många olika sammanhang. Det betyder att det finns en stor variation och unika kundlösningar. Denna användarmanual täcker in de generella funktionerna i Content Studio som du som redaktör troligen kommer i kontakt med.

Det kan dock finnas delar i er lösning som kräver ytterligare information, utbildning eller dokumentation – denna ingår normalt i leveransen av själva lösningen. För mer information, vänligen kontakta er IT-avdelning, er Content Studio Partner eller Teknikhuset.

Labels
  • None