Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att nå Content Studio och där kunna skapa/redigera innehåll startar du webbläsaren på vanligt sätt. Beroende på vilken administrativ URL som angivits vid installation av Content Studio kan URL:en skilja sig mellan olika installationer. Vanligast är dock att administrationen sker via en URL som är densamma som webbplatsen, men med tillägget /cs.
T.ex. Webbplatsen http://www.exempel.se administreras via URL:en http://www.exempel.se/cs

Beroende på hur företagets nätverk är uppsatt och hur Content Studio är installerat, kan det vara nödvändigt att ange användarnamn och lösenord. I de flesta fall krävs dock ingen inloggning, förutsatt att du är inloggad i nätverket och att Content Studio är installerat på en server i ert nätverk. Detta scenario brukar kallas "Single Sign-on" och betyder alltså att det räcker med en inloggning. Om du behöver logga in anger du ditt användarnamn och lösenord.


Inloggning i Content Studio


När du loggat in i Content Studio, eller automatiskt blivit inloggad, visas en skärm där du kan välja vilken webbplats du vill administrera, samt på vilket språk du önskar använda för själva Content Studio. I dagsläget stödjer Content Studio svenska, engelska, finska och forska. Content Studio försöker automatiskt välja språk beroende på språket i Din webbläsare eller Ditt senaste val:

Val av webbplats och språk

Om du vill att Content Studio ska komma ihåg dig och undvika dessa val, markera "Remember my settings and skip this logon screen at next logon".
Klicka på "Anslut" eller "Connect" för att gå vidare. Om du inte kan ansluta till Content Studio kan det bero på att du har en brandvägg som förhindrar att du når webbplatsen, eller att din webbläsare inte har rätt inställningar. Kontakta i sådana fall en IT-tekniker eller teknisk support på ditt företag.

Labels
  • None