Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om dokumenthierarkier används för menyer, dokumentstrukturer eller andra relationer kan Content Studio upprätta ett index för hierarkin. Indexet gör att Content Studio effektivt och betydligt snabbare kan hanterar information som är relaterad till dokumentens placering i hierarkin. I Content Studio API finns ett speciellt stöd för detta, Content Studio Ticks API.

Indexering av hierarkier används relativt sällan, men om dokumenthierarkin är mycket stor och det är önskvärt att snabbt kunna analysera antalet dokument i hierarkin, undersöka antalet barn eller avgöra dokumentets placering i hierarkin, rekommenderas att hierarkin indexeras.

Indexering av hierarkier upprättas genom att högerklicka på rootdokumentet i hierarkin.

Högerklicka på rootdokument i en dokumenthierarki för att aktivera indexering av dokumenthierarki.


Labels
  • None