Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio har utvecklats sedan år 2001 och idag används systemet i hundratals installationer. Tusentals användare och redaktörer, hundratals utvecklare och administratörer och en stor mängd partner har alla bidragit till att forma Content Studio.

Under åren har ett flertal webbplatser skapade i Content Studio utnämnts till prisvinnare i olika sammanhang – exempelvis www.minabibliotek.se som vann utmärkelserna European Public Sector Award 2008 och motsvarande utmärkelse i UN, samt www.biblioteket.se som i skrivande stund är en av finalisterna i Guldlänken 2008 – Vervas tävling där Sveriges bästa e-tjänst årligen utnämns.

Under åren har även systemet Content Studio utnämnts till prisvinnare eller nått andra milstolpar – exempelvis utsågs Content Studio till Bästa "stora" CMS i tidningen Internet World (2007), och samma år förlängdes Teknikhusets avtal med staten (Verva – Informationsförsörjning 2005).

Under de senaste åren har Content Studio v5 införts i organisationer som Svenska Kyrkan, Komatsu Forest, Crocs, Fastighetsmäklarnämnden, Busslink, Umeåregionens bibliotek, Norrmejerier, Biblioteket.se, Västerbottens Läns Landsting och många fler.

Under hösten 2008 släpptes Content Studio Express Edition – en version som är gratis att ladda ned och gratis att använda. Express Edition är anpassad för de minsta företagen och privatpersoner.

I samband med releasen av Content Studio v5.2 släpptes även ett antal viktiga tilläggsprodukter; Content Studio Link Validator för automatisk rapportering av brutna länkar, samt Content Studio VSI för integration med Microsoft Visual Studio.

Referenser

Biblio.se

Bibli är det gemensamma "biblioteket på nätet" för alla folkbibliotek i Uppsala län. I samarbetet med Bibli deltar samtliga åtta kommuner i länet - Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

Biotech Umeå

Biotech Umeå is a fast-growing cluster of life science companies and academic research groups in Northern Sweden. The Umeå region, with its cutting-edge research, has become an exceptionally productive source of such companies, many of which are international leaders within their fields.

Bostaden

Bostaden är idag Umeås största aktör på hyresmarknaden och hyr ut både studentbostäder, vanliga hyreslägenheter och lokaler.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter, intressen och behov.

Claes Ohlson

Postorderfirman som Insjösonen Clas Ohlson startade 1918 är idag ett etablerat europeiskt detaljhandelsföretag. Drygt tretusen medarbetare i Sverige, Norge, Finland, och Storbritannien jobbar efter mottot att göra det enkelt för människor att lösa vardagens praktiska problem.

Coop Nord

Coop Nord är en medlemsägd kooperativ förening med verksamhet i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Där finns våra 261 400 medlemmar och våra 77 butiker och stormarknader.

Dieselverkstadens bibliotek

Dieselverkstadens bibliotek ligger i en vacker gammal industribyggnad i Sickla, Nacka. Här kan du botanisera bland alla handplockade böcker, filmer, musik, serier, ljudböcker och annat - och du kommer säkert att hitta en hel del guldkorn. Dieselverkstadens bibliotek är det enda bibliotek i Sverige som drivs i aktiebolagsform.

Enigma Omsorg

Enigma Omsorg erbjuder verksamheter inom LSS, SoL, skola och utbildning. Upptagningsområdet är i första hand Stockholms län. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med autism eller Aspergers syndrom. Många har dubbeldiagnoser, t.ex. Asperger och ADHD.

Färg & Tapet

Good Food Practice

Good Food Practice AB är ett oberoende konsultföretag som arbetar för ett hälsosammare liv genom att undersöka hälsoeffekter av olika livsmedel.

Hallwylska Museet

Hälsa2020

Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det häftigaste med visionen är att den berör alla i länet och alla kan vara med och påverka den. Alla vinner dessutom på att arbeta för den. 

Syftet med portalen är att ge inspiration och kunskap till en bättre hälsa. Vi ger grundläggande praktiska råd och ställer frågor som kan vara bra att fundera över. Vad man ska göra för att må bättre är väldigt individuellt. För en person kan det handla om att börja äta hälsosammare och för en annan om att träffa sina nära oftare.

Indexator

Indexator leads the world in rotators for forestry, general cargo and materials handling. We also manufacture Rototilt for excavator attachments. Indexator invest considerable resources in product design and development, working closely with the world´s leading manufacturers of forestry, transport, construction and recycling equipment. Manufacturing of Indexator rotators takes place in Vindeln, Sweden, in our technically advanced factory which ensures the high quality and finish of every single component used in our wide range of rotators.

Infotech Umeå

InfoTech Umeå är en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen.

Internationella Biblioteket

Armeniska, baluchi, frisiska, hindi, japanska, lettiska, vietnamesiska och yoruba är några av de mer än 120 språk som finns representerade bland drygt 200 000 böcker i det Internationella biblioteket vid Odenplan i Stockholm.Internationella biblioteket fungerar fortfarande som lånecentral för landets alla bibliotek och cirka 60% av beståndet är placerat i magasin. Lånecentralen har till uppgift att förse Sveriges folkbibliotek med litteratur och dokument på andra språk än svenska.

Jämtlands län Stadsbibliotek

Keolis

Vi är en av världens största operatörer inom kollektivtrafik. Det har vi blivit genom att göra saker på vårt sätt men samtidigt lyssna noga på våra kunder, våra uppdragsgivare och andra aktörer som vi samarbetar med. Den trafik vi erbjuder sker oftast med bussar och tåg men båtar och cyklar förekommer också.

Komatsu Forest

Komatsu Forest utvecklar, tillverkar och marknadsför maskiner och tillbehör, och är pionjärer på området mekaniskt skogsbruk. Vi har ett omfattande nätverk för service och eftermarknad med en global tillgänglighet till reservdelar och professionella rådgivare. Huvudkontoret finns i Umeå, Sverige och vi fungerar som ett specialiserat skogsföretag, helt ägt av Komatsu Ltd Japan.

Konftel

I mer än tjugo år har vi hjälpt människor och företag att mötas Vi bygger smarta produkter som är enkla att använda och har suverän ljudkvalitet. Det har gett oss ett antal utmärkelser genom åren. Du kanske undrar hur ett företag i norra Sverige kunnat bli en av de största aktörerna i världen på denna tuffa marknad. Ibland undrar även vi – för det räcker inte alltid med att ha den bästa produkten. Svaret kommer från alla våra samarbetspartners: ”Det är enkelt att arbeta med Konftel. De är lyhörda, snabba och flexibla. Ett stort företag som inte känns stort.” Vi är bra på att lyssna. Det tror vi är nyckeln till framgången. Vår strategi är att växa tillsammans med kunniga partners på respektive marknad – inte att vara bjässen som dikterar förutsättningarna

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att stödja konstnärer i deras verksamhet. Vårt uppdrag kommer från regeringen, genom Kulturdepartementet, och består av tre delar. Vi beslutar om statliga bidrag och stipendier till yrkesverksamma konstnärer. Vi håller oss underrättade om och bevakar konstnärers ekonomiska och sociala villkor. En allt viktigare uppgift är också att ge stöd till ökade internationella kontakter och verksamhet för konstnärer.

Kuopio Stadsbibliotek, Finland

Lahtis Stadsbibliotek, Finland

Liljaskolan

Liljaskolan är Vännäs kommuns gymnasieskola. Den bedriver också vuxenutbildning och konferensverksamhet. På skolan studerar drygt 900 gymnasieelever från omkring 70 kommuner och tvåhundra vuxenstuderanden. Liljaskolan erbjuder 10 nationella gymnasieprogram, populära tillval inom idrott, friluftsliv och äventyrssporter, räddningstjänst och akutsjukvård. Inom vuxenutbildningen finns bl. a. yrkesutbildningar med inriktning på transport, anläggningsmaskiner och vård.

Läkemedelsindustriföreningen

LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder ca 75 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Länstyrelsen Stockholms Län / Nationalstadsparken

Martinsons Trä

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier med starka rötter i Västerbotten och huvudkontor i Bygdsiljum. Koncernen består av ett antal separata bolag, vart och ett specialiserat inom sitt verksamhetsområde. Här finns allt från Europas modernaste sågverk och Sveriges största limträproducent, till Nordens ledande företag inom träbroar och byggsystem med massiva trästommar. Koncernen har idag cirka 400 anställda och omsätter drygt en miljard kronor.

Nacka Gymnasium

Nacka gymnasium är en stor gymnasieskola där över 1900 elever möts för att studera och umgås. Det breda utbudet av program och kurser gör att här finns något för de flesta intresseinriktningar. Det är ett av skälen till att vi blivit en av de mest attraktiva gymnasieskolorna i hela Stockholms län.

Nordmalin Kommun

Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri. Norrmejerier förädlar årligen cirka 195 miljoner kilo norrländsk mjölk på mejerierna i Umeå, Luleå och Burträsk. Av denna mjölk tillverkas högklassiga mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. Norrmejerier äger förutom varumärket Västerbottensost även Verum®, Gainomax®, Norrglimt® och JOKK® bärdryck. Norrmejerier ägs av ca 610 bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Norsjö Kommun

Olofsfors

Olofsfors AB works in developing, manufacturing and sales within two different business areas, tracks for forestry machines and wear steel for construction machines.

ProcessIT innovations

ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum i norra Sverige som arbetar för att, tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

Pysslingen Skolor och förskolor

Pysslingen Förskolor och Skolor AB är ett av Sveriges största friskoleföretag. Pysslingen är öppen för alla barn och elever och verksamheten finansieras via den kommunala skolpengen. Vi följer de nationella styrdokumenten, som t ex läroplanen, våra elever deltar i de nationella proven och vi använder oss av det nationella betygssystemet.

Reaxcer

Reaxcer erbjuder logistiklösningar inom skogsindustrin och transport- och maskintjänster inom anläggningssektorn. Framställning och försäljning av grus- och ballastprodukter. Företaget tillhandahåller också miljötjänster och fastighetsservice och har sitt huvudkontor i Östersund. Reaxcers tjänster utförs av 240 åkerier som är bolagets ägare. Reaxcer finns i mellersta Sverige och tillhör de fem största logistikföretagen i Sverige.

Rejmes

ReKoncernen Tage Rejmes Bil AB är auktoriserad återförsäljare av Volvo personbilar, lastvagnar och bussar, Renault personbilar och lätta transportbilar, Ford personbilar och lätta transportbilar, Mazda personbilar och lätta transportbilar samt Dacia personbilar och lättatransportbilar. Vi finns representerade med 25 anläggningar för försäljning och service på 15 orter i Östergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och Småland.
ko Sundsvall

Riksarkivet

Riksarkivets främsta uppgift är att se till att arkiven hos oss och andra hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de kan förväntas bestå under lång tid. Riksarkivet ska också bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial som förvaras hos Riksarkivet. Verksamheten vid statliga myndigheter, som Riksarkivet och landsarkiven är, styrs av instruktionen, en förordning som säger vilka uppgifter myndigheten har och hur verksamheten ska organiseras. Därutöver kommer varje år i december ett regleringsbrev som ger besked om vilka mål och krav på återrapportering som regeringen beslutat för det kommande året.

Riksarkivet sorterar under Kulturdepartementet och ska därför också leva upp till de övergripande målen för den nationella kulturpolitiken. Lagar och regler som är viktiga för vår verksamhet är arkivlagen, arkivförordningen, sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och personuppgiftslagen (PUL).

Robersfors Kommun

Sameportalen

Sameportalen är en informations- och kommunikationskanal som samebyarna i Jokkmokks kommun har startat. Bakom Internetportalen står samtliga fem samebyar i Jokkmokks kommun; Sirges, Tuorpon, Jåhkågasska, Udtjá och Sierri.

Separett

Familjeföretaget Separett AB grundades 1976 och är idag en av världens ledande tillverkare av urinseparerande toaletter. Verksamheten är baserad i Skinnebo, djupt inne i Smålands skogar, i Sydsveriges entreprenöriella och logistiska nav.

Skellefteå Kommun

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är den femte största kraftproducenten i landet. Bolagets el kommer till 70 procent från vattenkraft. Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft. Ett normalår produceras 3,8 TWh el, i hel- eller delägda kraftverk.

Skokloster Slott

Välkommen till Carl Gustaf Wrangels slott vid Mälarens vatten – och till en av Europas mest suggestiva och häpnadsväckande miljöer. Skimrande praktföremål och triviala ting, lyx och vardag i fältherrens bostad. Skoklosters slott är ett av världens främsta barockmuseer och det största privatpalats som någonsin har byggts i Sverige. Bland Europas slott är det enastående.

Skulptur Stockholm

Skulptur Stockholm är en informationstjänst som skapats av Kulturförvaltningen i Stockholm. Hemsidan tillhandahåller information om den offentliga konst som Stockholms stad äger och som är placerad utomhus på allmänna platser.

Solna Stadsbibliotek

Biblioteken i Solna har en stor verksamhet som innefattar allt från utlån av media och program för barn och unga till utställningar, föreläsningar, författarbesök, boklådor till förskolor, Boken kommer- verksamhet för funktionshindrade och äldre och mycket mycket mer. Biblioteken tar årligen emot ca en halv miljon besökare och lånar ut 400 000 medier

Sony Ericsson

Stockholm Stad Kulturförvaltning

Stockholm Stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek och består av ett 40-tal bibliotek inom Stockholms stad.

Sundbyberg Stadsbibliotek

Sundsvall Elnät

Sundsvall Energi

Målet och drivkraften för oss är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och avfallsbehandling ska vara bra för människorna och miljön och bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för närhet, trygghet och öppenhet i kontakten med våra kunder.

Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan är en av landets största folkrörelser och många människor är aktivt engagerade på olika sätt.Drygt hundratusen människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer och ännu fler deltar i barn- och ungdomsverksamheten. Många är också aktiva i olika sorters studiecirklar, besöksgrupper, syföreningar och internationella grupper. Andra kommer i kontakt med Svenska kyrkan genom dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Många söker sig till kyrkan för en stunds stillhet och eftertanke. 
I Svenska kyrkans församlingar finns anställd personal som arbetar som kyrkomusiker, diakon, präst, församlingspedagog, vaktmästare, informatör, kamrer och mycket mer. Där finns även många frivilliga som arbetar som ledare, i synnerhet inom barn- och ungdomsarbetet, konfirmandverksamheten och det diakonala arbetet. 
Svenska kyrkan finns inte bara i Sverige. Svenska kyrkan i utlandet finns på många platser världen över och för många svenskar är kyrkan en naturlig samlingsplats under semester eller längre utlandsvistelse. Genom Svenska kyrkans internationella arbete är mer än tiotusen människor engagerade för att bilda opinion och samla in pengar för en bättre och rättvisare fördelning av jordens resurser.

Täby Stadsbibliotek

Umetrics

Umetrics develops software for design of experiments and multivariate data analysis, for the individual user as well as for on-line continuous and batch processes. We provide training at more than 25 locations worldwide and on-site consulting services. We are committed to supporting our clients in their mission to take control over their data flow, by conveying our advanced expertise in multivariate technology

Umeå Biotech

Biotech Umeå is a fast-growing cluster of life science companies and academic research groups in Northern Sweden. The Umeå region, with its cutting-edge research, has become an exceptionally productive source of such companies, many of which are international leaders within their fields.

Umeå Energi

Umeå Energi produces, distributes, and sells energy to some 57 000 private and corporate customers.

We offer environmentally adapted district heating and district cooling as well as electrical power and telecom services at very competitive prices all over Sweden. Umeå Energi is also the successful broadband company.

Our head office is located in Umeå – a dynamic and innovative centre in the north of Sweden with 110 000 inhabitants, two universities, and an expanding business sector. The Group has some 270 employees and an annual turnover of just over SEK 1 billion.

Umeåregionens bibliotek

Umeåregionens bibliotek består av 25 folkbibliotek i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Från Minabibliotek.se kan du söka efter böcker, tidskrifter, musik och filmer i bibliotekskatalogen. Du har tillgång till Mina sidor, där du kan sköta dina lån och sätta betyg. På webben kan du också se aktuella arrangemang, läsa artiklar som intresserar dig, få tips på medier och e-medier att låna, söka i våra digitala uppslagsverk och arkiv, använda nedladdningstjänster, lyssna på musik och mycket mer.

Uminova Innovation

Uminova Innovation utmanar entreprenörer och innovatörer att testa och utveckla sina affärsidéer och bygga upp växande företag. Tillväxt är målet, och för att växa behövs mod, uthållighet och vilja. Därför vänder vi oss till framåtsträvande människor från akademi och näringsliv, och satsar på personer och affärsidéer som vi tror kan gå långt. Vi vill utmana och inspirera våra entreprenörer och innovatörer att överträffa alla förhoppningar.

V8 Biblioteken

Vindeln Kommun

VMF Nord

Ett tjänsteföretag inom skogssektorn som utför rationell och opartisk mätning av skogråvara åt våra intressenter; på leverantörssidan Holmen, Sveaskog, Skogägarföreningarna, Skogssällskapet m. fl. samt köparsidan bl. a. SCA, Metsäliitto, Mondi, Billerud och enskilda sågverksföretag i norra Sverige.

VMF Qbera

VMF Qbera är ett opartiskt serviceföretag inom skogsnäringen, specialiserat på mätning av virkesråvara och biobränsle. Syftet med virkesmätning är att bedöma kvalitet och kvantitet för av de olika virkessortiment som säljs och köps som råvara för trämekansik produktion, massa och papper samt energi. Verksamheten bidrivs i formen ekonomisk förening och ägs gemensamt av säljare och köpare av skogsråvara.

Västerbottens Läns Landsting

I Västerbottens län bor cirka 259 000 människor på en åttondel av Sveriges yta. Länet är både glest och tätt befolkat. I snitt går det drygt 4,7 invånare per kvadratkilometer. Grunden för näringslivet i länet är naturtillgångarna – malmen, skogen och vattenkraften. Länet har tre städer, Umeå, Skellefteå och Lycksele. I varje stad finns ett sjukhus. I Umeå finns också ett universitet med drygt 30 000 studenter. Webbplatsen www.vll.se innehåller övergripande information om Västerbottens läns landsting. Sidorna är ett alternativ till landstingets övriga informationskanaler och kontaktvägar.

Västerbottensmat

ÅLÖ

Today, we at Ålö are the world leading manufacturers of front end loaders with associated equipment. Our company has more than 25 percent of the world market in the segment of agricultural tractors with engines stronger than 50 hp. Our front end loaders are manufactured and sold under two brand names, Quicke and Trima, and both are associated with the highest quality. About 90 percent of our total production is exported. Today we are represented in more than 40 countries, and we have a leading position in more than 15 of those.

Örebro Stadsbibliotek

Labels
  • None