Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio använder fritextsökningsfunktionerna i Microsoft SQL Server, även kallat fulltextindex, för att göra information på webbplatsen och Content Studio admin sökbar. Fulltextindex är en annan funktion i Content Studio än XML-index och har alltså ett annat syfte och en annan funktion.

Med fulltextindex menas den ordförteckning som SQL-databasen hanterar och som består av de ord som förekommer på HELA webbplatsen och i uppladdade filer av kända filtyper – exempelvis Microsoft Office dokument. Fulltextindex fylls automatiskt med alla ord som finns i godkända dokumentversioner (publicerade dokument), men när sökning utförs kan den begränsas till att endast innefatta utvalda kategorier. Detta betyder att sökningar kan avgränsas till önskade delar (kategorier) av webbplatsen.
För att söka i uppladdade filer och dokument använder Microsoft SQL Server så kallade IFilters. Det finns många IFilters på marknaden och ett av de populäraste är filtret för PDF-dokument. Detta filter kan laddas ned från internet och installeras separat.

Från och med version 5.2 av Content Studio underhålls fulltextindex automatiskt och omedelbart av SQL Server, och därför är en manuell uppdatering av fulltextindex sällan nödvändigt. Men, om något fel uppstått eller det av andra anledningar finns behov att omedelbart uppdatera fulltextindex, finns en funktion för detta.
Funktionen finns i dialogrutan för webbplatsinställningar och heter Fritextindex…

I dialogrutan för fulltextindex kan hela indexet byggas om (Fullständig indexering), eller uppdateras (inkrementell indexering).

Labels
  • None