Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Forms login är en .NET teknik för att skapa inloggningssystem baserade på externa användarregister eller databaser. Forms login använder inte Active Directory eller lokala serveranvändare – istället kan exempelvis en dedikerad SQL databas eller en EPT-kategori i Content Studio användas för lagring av användarkonton.
Fördelarna med att använda Forms login är:

  • Användarna behöver inte hanteras i Windows Server eller Active Directory
  • Forms login kan använda godtycklig databas eller EPT-teknik för att lagra användaruppgifter
  • Standardkontroller i .NET kan användas för att skapa inloggningsfunktioner


Forms login kan även användas för att logga in i Content Studio. För att åstadkomma detta behövs en sk. Custom Authentication Provider, se http://docs.contentstudio.se och "Writing a custom authentication provider in Content Studio 5".
För mer information, se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480476.aspx

Labels
  • None