Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Det är möjligt att flytta kategorier i kategoristrukturen. Det här är en funktion som främst ska användas under utvecklingsfasen av en webbplats då man annars att riskerar att skapa brutna länkar ifall dessa pekar på en fil som legat på en annan plats i filstrukturen.

Leta upp den kategori du vill flytta.

Dra och släpp kategorin till den plats där du vill lägga den.

Du får upp följande varningsruta. Klicka "Flytta nu!" för att genomföra flytten.

Kategorin ligger nu på sin nya plats.

Labels
  • None