Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Från och med Content Studio 5.5 är det möjligt att flytta filer mellan mappar i hierarkin. Så här gör du.

Gå till den kategori filen ligger i.

Dra-och-släpp filen till önskad kategori.

Du får upp följande varningsruta. Ändra inte någon av desas inställningar om du inte är helt säker på vad det är du vill åstadkomma:
"Tillåt flytt av EPT-dokument" - Normalt sett tillåtet. Avgör om man överhuvudtaget får flytta EPT-dokument.
"Kräv kompatibla scheman för EPT-dokument" - Default är att man måste ha kompatibla scheman för kategorierna för att få flytta ett EPT-dokument.
"Tillåt flytt av MLC-dokument". Förval är att man inte får flytta MLC-dokument då en flytt skulle innebära att dokumentet kopplas från hela MLC-funktionaliteten.

Klicka "Flytta nu!" om du vill genomföra flytten.

Labels
  • None