Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio lagrar och hanterar alla dokument och sidor på webbplatsen i en bakomliggande SQL-databas. Samma dokument publiceras dock även ut till en filserver som webbservern använder för att skicka informationen till besökaren. Dessa filer har namn som Content Studio ansvarar för och underhåller.

Du som arbetar som redaktör behöver sällan funderar över filnamnen, men det kan finnas situationer när du vill nå ett dokument via dess filnamn och då är det bra att känna till de olika sätt som Content Studio använder för att spara filen.

Filnamn kan vara manuellt angivna, automatgenererade eller samma som de uppladdade filerna.

Det är upp till administratören och utvecklarna av webbplatsen att konfigurera Content Studio hantering av filnamn. Konfigurationen sker i kategoriinställningarna i Content Studio.

De flesta sidor på en webbplats byggs upp av EPT/XML-dokument som hanteras av redigeringsformulär.

Inställningar för Content Studios hantering av filnamn

För dessa , och andra, kan Content Studio konfigureras för följande alternativ:

  • Skapa automatgenererade filnamn -- detta är den förvalda standardinställningen. Sidor som skapas kommer att få kryptiska filnamn som ser ut ungefär så här: D34B1375-C951-44B2-B638-01913BC66837.ept En fördel med detta alternativ är att det aldrig kan uppstå en kollision där två dokument försöker använda samma filnamn. Filnamnet är dock väldigt svårt att memorera och svårt att skriva in i ett adressfält.
  • Låt filnamn vara detsamma som dokumentnamn – detta alternativ ger ett filnamn som är detsamma som dokumentets namn (rubrik). Exempel på filnamn: CS 5 släpps snart.ept Det finns en risk att dokument kolliderar om namnen är identiska. I dessa fall kommer Content Studio att visa en varningsruta varefter dokumentet inte kan sparas förrän det ges ett unikt namn. Filnamnen blir läsbara och enkla att memorera eller skriva in i adressfält i webbläsaren.
  • Låt användaren bestämma filnamn -- detta alternativ ger skribenten möjlighet att själv ange filnamn. Filnamnet kan vara ett godtyckligt namn förutsatt att det uppfyller filsystemets krav på filnamn. Exempel på filnamn: minannons.aspx


Labels
  • None