Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När du klickar på (öppnar) en kategori visas innehållet i form av en dokumentlista.
En dokumentlista visar alla dokument som lagras i den valda kategorin. Om inte alla dokument ryms i listan, visas en sidindelning i nedre delen av listan.
Dokumentlistan kan även innehålla underliggande kategorier.

I listan visas i de flesta fall dokumentens namn, virtuella sökvägar, filnamn, publiceringsdatum, senaste modifieringsdatum, storlek, namn på den redaktör som skapat dokumentet, status och publiceringsstatus.
I Content Studio finns flera dokumentlistor utöver de som visar innehåll i en kategori, bland annat Mina dokument, Utcheckade dokument och Senaste aktiviteter.

De flesta dokumentlistor i Content Studio stödjer sortering av informationen. Genom att klicka på kolumnrubrikerna, exempelvis Namn eller Modifierad, kan du sortera om informationen i listan. Du kan även välja att sortera om informationen i omvänd ordning genom att klicka ytterligare en gång på en kolumnrubrik.

Du kan gömma eller visa kolumner genom att högerklicka på kolumnrubrikerna. Detta kan vara användbart om sidan är för smal för att rymma de kolumner som för tillfället är intressanta. Du kan även förändra storleken på kolumner genom att dra i ramarna som omsluter kolumnrubrikerna.

Normalt visas alla dokument oavsett publiceringsstatus, men det finns möjlighet att endast lista dokument som har en viss publiceringsstatus. Du kan filtrera dokument genom att välja önskad publiceringsstatus i det övre högra hörnet i dokumentlistan.

Dokumentlistor har två visningslägen – det förvalda listläget, samt ett läge när dokumenten presenteras som bildminiatyrer (tumnaglar). Det senare läget är användbart för att exempelvis leta en bild.Exempel på en dokumentlista i Content Studio
De dokument du arbetar med, dvs. har utcheckade, visas med en symbol som ser ut som en penna. De dokument som är utcheckade av andra användare, och som därmed inte kan checkas ut av dig, är markerade med en symbol som ser ut som ett hänglås. Symbolen som visas för dokument som inte är utcheckade varierar beroende på av vilken typ dokumentet är.

De flesta dokumentlistor stödjer även högerklicksmeny. Via högerklicksmenyn för Mina dokument, och många andra dokumentlistor, kan du utföra de flesta grundkommandon för ett dokument:
Öppna, Redigera, Öppna i textläge, Nytt dokument, Nytt kopplat dokument, Ny kategori, Förhandsgranska, Förhandsgranska utkast, Visa källa, Lägg till favoriter, Checka ut/Checka in, Kopiera, Kopiera med relationer, Kopiera dokumenthierarki, Klistra in, Byt namn, Radera, Dokumenthierarki, Revisioner, Historik, Uppdatera, Egenskaper.

Högerklicksmenyn används ofta i Content Studio och är i de flesta fall det snabbaste och enklaste sättet att arbeta med dokument i listan.
Om musmarkören placeras ovanför en enhet, en kategori eller ett dokument, och det finns en beskrivning angiven för enheten/kategorin/dokumentet, visas beskrivningen i ett popupfönster.


Labels
  • None