Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När ett dokument skapas, ändras, sparas, checkas ut eller in eller på annat sätt ändras, lagras ändringen i en loggfil som kallas för dokumenthistorik. Dokumenthistoriken nås via webbitormenyn Arkiv/Historik… eller via högerklicksmenyer i olika dokumentlistor i Content Studio.

Historiken finns på dokumentnivå, kategorinivå, enhetsnivå och för hela webbplatsen. Vilken historik du har behörighet att se beror på dina behörigheter. I normala fall kan exempelvis endast administratörer se historik för hela webbplatsen. I fönstret som visar historiken kan du välja att filtrera fram viss information, eller visa alla händelser:

Dokumenthistorik
Historik klassificeras in i följande kategorier:

 • Dokument, innehåll och revision (förvalt alternativ)
 • Dokument
 • Skapat
 • Skapat
 • Godkänd
 • Återskapad (exempelvis från papperskorgen
 • Övertagit (övertagande av ägarskap)
 • Raderat och återställd
 • För revision (i kö för godkännande/underkännande)
 • Avbruten revision
 • Underkänt
 • Dokumenthierarki (ändring av dokumenthierarki). 

Det är möjligt att spåra ändringar mellan olika versioner av dokumentet, samt återskapa en äldre version.

Labels
 • None