Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumenthierarkier är dokument som kopplats samman i en struktur (eller hierarki). Dokumenthierarkier används oftast för menyer, men kan även användas för andra funktioner som exempelvis klassificeringsträd. Dokument som ingår i en hierarki kan presenteras i formen av ett index A-Ö, som en webbplatskarta eller i andra former.

Ett dokument i Content Studio är i sitt grundutförandet inte en del av en dokumenthierarki, förutom i de fall dokumentent skapats med funktionen Skapa kopplat dokument. Dokument kan anslutas till en dokumenthierarki genom funktionen Koppla befintligt dokument.
Funktionen för att visa dokumenthierarkin för ett dokument kan nås via eller i Arkiv/Dokumenthierark

Fönstret som visas innehåller den hierarki som dokumentet ingår i. Genom att klicka på Expandera alla visas hela dokumenthierarkin. Genom att dra och släppa dokument inom dokumenthierarkin kan du byta ordning på dokumenten.
En högerklicksmeny finns tillgänglig för alla dokument i hierarkin. I högerklicksmenyn kan du, förutom de vanliga funktionerna för att arbeta med dokument, skapa nya kopplade dokument, koppla redan befintliga dokument eller välja att koppla lös dokument från hierarkin.

Dokument som kopplas lös från dokumenthierarkin raderas ej – de finns kvar i Content Studio men är inte längre kopplade till hierarkin.


Labels
  • None