Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumentdirektiv är inställningar som påverkar hur ASP.NET hanterar sidan avseende referenser, programmeringsspråk, Masterpage och Cache mm.
Content Studio använder dokumentdirektiven såsom de definieras i ASP.NET.

Dokumentdirektiv kan anges på sajtnivå, enhetsnivå, kategorinivå eller dokumentnivå. Inställningarna ärvs ned till underliggande kategorier, men arvet bryts så snart dokumentdirektiv anges på underliggande nivåer i informationsstrukturen.

Dokumentdirektiv indelas i Page, Reference, Register, Master, Control, OutputCache, Assembly och Import. De värden som kan anges finns dokumenterade i en tooltip för respektive inmatningsfält, samt på Microsofts webbplats http://msdn.microsoft.com.

I de flesta fall används dokumentdirektiv endast för att ange Masterpage och för att aktivera cachning av webbsidan (output cache).

Output cache

Output cache är ASP.NET cacheteknik som används för att cacha webbsidor i Content Studio. Cachningstekniken gör att sidor laddas snabbare och att bakomliggande servrar belastas mindre.

Output cache är en del av dokumentdirektiven i Content Studio, se ovan.
Output cache kan konfigureras för att variera beroende på querystrings, innehåll i cookies med mera. Content Studio använder output cache på det sätt som definieras av ASP.NET.

För mer information, se http://docs.contentstudio.se och http://msdn.microsoft.com.


Konfiguration av Output cache – en del av sidans dokumentdirektiv.

Labels
  • None