Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vissa delar av din webbplats går att redigera direkt i dokumentet. De redigerbara delarna har en pennikon som illustrerar detta. När du snabbt vill redigera ett textstycke i ett dokument, dubbelklicka på pennikonen. Du kan då redigera texten direkt i dokumentet. När de önskade ändringarna är genomförda, dubbelklicka igen.Direktredigering gör det enkelt att snabbt ändra texter på webbplatsen

Labels
  • None