Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bilder som lagras i Content Studio kan behandlas via en inbyggd funktion för bildbehandling. Funktionen aktiveras i inställningar på den kategori där bilderna lagras.
Funktionen stöder att automatiskt skapa en webbanpassad bild och tumnaglar.

När funktionen är aktiverad kommer de anpassade bilderna, inklusive tumnaglarna, automatiskt att skapas så snart du laddar upp en bild.
Nedan visas inställningsdialogen för kategorier med bildbehandlig aktiverad:


När du använder bilder från kategorier med bildbehandling, exempelvis i webbitorn, kan du välja att infoga originalet, den webbanpassade bilden eller tumnageln.

För mer information om hur bildbehandling fungerar, se http://docs.contentstudio.se.

Labels
  • None