Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arkivmenyn i det enkla läget innehåller funktioner för att Skapa dokument, öppna dokument, redigera rotdokument (webbplatsens startsida), radera dokument, gå till startsidan, visa dokument i kö för godkännande samt avsluta.
Om du väljer menyalternativet Skapa… visas ett fönster innehållande alla enheter och kategorier på webbplatsen. Navigera fram till den kategori du vill skapa dokumentet i, dvs. välj vilken typ av dokument du vill skapa, och klicka Skapa.
Om dokumentet är ett EPT-dokument visas ett redigeringsformulär där dokumentet skapas. Är dokumentet av annan typ, exempelvis en XHTML-sida, visas webbitorn.

Arkivmenyn i enkelt läge

Skapa dokument med hjälp av Arkivmenyn i det enkla läget

Labels
  • None