Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Navigera till er webbadress (t.ex. http://www.erwebb.se) och lägg till /cs för att komma till Content Studio administrativa gränssnitt ("CS admin"):

Notera att URL:en för att nå Content Studio kan skilja sig från http://www.erwebb.se/cs.Beroende på hur Content Studio har installerats och konfigurerats, kan adressen börja med https://, eller nås via andra URL:er. I vissa fall kan det krävas att du först kopplar upp dig via en s.k. VPN-anslutning, eller är placerad på företagets nätverk.

När du surfar till webbplatsen möts du av en inloggningsruta.

(För att använda Content Studio administrativa gränssnitt krävs webbläsaren Internet Explorer.)

Labels
  • None