Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I Content Studio används dokumentlistor för att visa innehåll i kategorier. Dessa dokumentlistor ser identiska ut mellan olika kategorier på webbplatsen. Dokumentlistan innehåller bland annat namn, virtuell sökväg, filnamn och information om publicering och arkivering. Se ett exempel nedan:

Dokumentlista - standardutseende
Det finns tillfällen när det är önskvärt att dokumenten presenteras på ett annat sätt i Content Studio. Detta kallas Anpassade vyer och är en egenskap som aktiveras på dokumentkategorier i Content Studio.

Det vanligaste är att Anpassade vyer aktiveras på EPT/XML-dokument.

En anpassad vy kan ha vilket utseende som helst. I själva verket är en anpassad vy ett godtyckligt HTML-dokument som vanligtvis skapas i Content Studio.
Nedan visas ett exempel på hur ovanstående dokumentlista ersatts av en anpassad vy:

Anpassad vy ersätter den standardiserade dokumentlistan
Som framgår är den anpassade vyn ofta mer relevant för informationstypen – i detta fall registrerade användare. Fördelen med den anpassade vyn i detta exempel är att dokumentlistan visar, förutom namn, även Alias, E-post och antal inloggningar.

Om en kategori har aktiverats för Anpassad vy, kan du växla tillbaka till standardvyn genom högerklicksmenyn på kategorin.
Det är utvecklaren eller administratören av webbplatsen som skapar och sätter upp de anpassade vyerna. Läs mer på http://docs.contentstudio.se

Labels
  • None