Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En av de tidiga grundpelarna i Content Studio är Active Scripting – en teknik för att kapsla in funktionalitet i återanvändbara komponenter – sk. Active Scripting komponenter (AS-komponenter).
Tekniken bakom Active Scripting gör det enkelt att

  • Bygga och modifiera webbplatser
  • Infoga nya funktioner
  • Återanvända funktioner
  • Kapsla in avancerad programkod i användarvänliga skärmobjekt

Med Active Scripting får administratören och utvecklaren tillgång till en stor mängd färdiga komponenter som gör det enkelt att med drag-och-släpp teknik infoga avancerade funktioner på webbplatsen.

Komponenterna i Content Studio går att kombinera ihop för att på så sätt skapa högnivåmoduler som t.ex. chat, diskussionsforum, bilddatabaser etc. De ca 140 ingående komponenterna går att kombinera för att skapa majoriteten av funktionaliteten på en normal webbplats eller intranät.
För en utvecklare betyder Active Scripting tidsbesparing. Eftersom hela webbplatsen normalt byggs upp utan programmering går utvecklingsarbetet betydligt snabbare. Om kundspecifik programkod är nödvändig kan denna kod kapslas in i en kundunik Active Scripting-komponent. Denna komponent blir då återanvändbar och kunden kan enkelt konfigurera komponenten och återanvända denna m.h.a. drag-och-släpp.

Systemintegratörer och utvecklare kan enkelt skapa egna AS-komponenter via Content Studio, MS Visual Studio 2010 eller motsvarande. Active Scripting är transparent för ASP.NET och Javascript.

Som ett komplement till Active Scripting finns LiveObjects. Dessa kan infogas av redaktörer och skribenter direkt i webbitorn och gör det möjligt att infoga dynamisk data direkt i artiklarna. Detta gör det mycket enklare att direkt få ut dynamisk data utan att behöva förlita sig på en presentationsmall.
Från och med version 5.0 av Content Studio stöds .NET standardkontroller, sk. Serverkontroller. Dessa kontroller kommer på sikt att ersätta Active Scriptingkomponenterna i Content Studio.

Serverkontroller

Serverkontroller är från och med Content Studio v5 den komponentteknik som dominerar. Även om Active Scripting finns kvar, utvecklas allt fler webbplatser och komponenter på serverkontroller (och användarkontroller).

Content Studio v5.2 och senare levereras med ett antal serverkontroller speciellt framtagna för Content Studio. De nya kontrollerna ingår i Content Studio Controls och ersätter ett antal AS-komponenter, bland annat Insert Field.

Labels
  • None